78199

Arodārsts 

Arodārsts jeb arodveselības un arodslimību ārsts specializējas slimību diagnostikā, ko izraisa veselībai kaitīgi darba apstākļi.

Arodārsts palīdz izvērtēt darba apstākļus, to ietekmi uz konkrētā cilvēka veselību un otrādi – darbinieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētajiem darba apstākļiem.

Arodārsts:

 •  Sniedz konsultatīvo un ambulatoro palīdzību:
  – arodslimniekiem;
  – personām ar paaugstinātiem riska faktoriem arodslimību attīstībai;
 • Nosaka slimību saistību ar kaitīgiem darba apstākļiem.
 • Sniedz konsultācijas un rekomendācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem.      
 • Veic strādājošo OVP (obligātā veselības pārbaude).      
 • Dod slēdzienu par pacienta veselības stāvokli pēc ārstu komisijas veiktās nepieciešamās OVP.

 

Informācijai:

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” darba devēja pienākums ir nodrošināt obligātās veselības pārbaudes jebkuram darbiniekam, kurš savā darba vietā tiek/ var tikt pakļauts veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, arī darbam ar datoru. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Obligātā veselības pārbaude jāveic:

 • stājoties darba attiecībās,
 • vienu reizi 1-3 gados,
 • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,
 • pēc arodslimību ārsta norādījuma,
 • pēc nodarbinātā pieprasījuma,
 • pēc darba devēja iniciatīvas.

Zināšanai:

Mainot darbavietu, nav obligāti jāveic atkārtota pirmreizējā veselības pārbaude, ja ir jau derīga personas medicīniskā grāmatiņa, –kopš pēdējās pārbaudes nav pagājis gads.

Darba likuma 82. panta otrā daļa paredz, ka izdevumus par ikgadējo veselības pārbaudi sedz darba devējs. Par pirmreizējo veselības pārbaudi maksā pats nodarbinātais, ja vien viņš ar darba devēju nevienojas savādāk.

Arodārsts par darbinieka veselības stāvokli informē tikai darbinieku. Darba devējam slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst vai neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram – vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.

 

Konsultē arodveselības un arodslimību ārsts Dzintra Troska


Konsultācija pēc iepriekšēja pieraksta
 
      Atpakaļ
Kalendārs
Kontaktforma
  
vārds:

E-pasts:

Piezīmes:

 

Visual CAPTCHA

 

 
Personām ar funkcionāliem traucējumiem


PARTNERI

 


 

 

 

 


 Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV 5001, Latvija

© Ogres Veselības Centrs 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv