You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Informācija par kārtību, kādā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (grozījumi 2014. gada 15.jūlija noteikumos Nr.400), noteikta šāda kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanai  personām ar funkcionāliem traucējumiem:

1. OVC ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām.

2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru +371 25155070.

3. Ja OVC klientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē, atbalstu ir iespējams saņemt- iepriekš zvanot reģistratūrai uz tālruņa numuru +371 25155070.

4. OVC darbinieki, sniedzot pakalpojumus klientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:

4.1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem;
4.2. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti;
4.3. Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības OVC uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē. Nepieciešamības gadījumā darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.
4.4. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņām saprotamā veidā.

5. Ir pieejama tualetes telpa personām ar funkcionālajiem traucējumiem.