You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

126850


31.10.2022


Veic obligāto veselības pārbaudi (ovp) pie mums!

Kad un kam jāveic OVP?

👉🏻Personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas

👉🏻Nodarbinātajiem:
✔️periodiski vienu reizi 1–3 gados,
✔️mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,
✔️pēc arodslimību ārsta norādījuma,
✔️pēc nodarbinātā pieprasījuma,
✔️pēc darba devēja iniciatīvas.

Kā notiek obligātā veselības pārbaude?

✔️Lai darbinieks dotos uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs noformē obligātās veselības pārbaudes kartes 2 eksemplāros, uzskaitot darba riska novērtējumā konstatētos kaitīgos vides faktorus un īpašos darba apstākļus, kam darbinieks pakļauts.
✔️Pārbaudes kartes darbinieks iesniedz arodārstam, ierodoties uz pārbaudi.
✔️Pēc veselības pārbaudes veikšanas arodārsts informē darbinieku par veselības stāvokli. Darba devējam paredzētajā slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam vai neatbilst, kā arī iesaka, piemēram, vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi. Un viena obligātās veselības pārbaudes karte glabājas pie ārsta, otru darbinieks nodod darba devējam.

❗️Pacientiem ar veselības apdrošināšanas polisi pakalpojumus apmaksā atbilstoši veselības apdrošināšanas programmas nosacījumiem.

📞Piesaki vizīti pa: tālr.: 25 155 070, e-pasts: registratura@ovc.lv vai www.ovc.lv

📍Atrodamies Mālkalnes pr. 3, Ogrē

Ārstn.iest.kods: 7402-00095


      Atpakaļ