You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Obligātā veselības pārbaudeSaskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” darba devēja pienākums ir nodrošināt obligātās veselības pārbaudes jebkuram darbiniekam, kurš savā darba vietā tiek/ var tikt pakļauts veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, arī darbam ar datoru. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Obligātā veselības pārbaude jāveic:

  • stājoties darba attiecībās,
  • vienu reizi 1-3 gados,
  • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,
  • pēc arodslimību ārsta norādījuma,
  • pēc nodarbinātā pieprasījuma,
  • pēc darba devēja iniciatīvas.

Darba likuma 82. panta otrā daļa paredz, ka izdevumus par ikgadējo veselības pārbaudi sedz darba devējs. Par pirmreizējo veselības pārbaudi maksā pats nodarbinātais, ja vien viņš ar darba devēju nevienojas savādāk.

Arodārsts par darbinieka veselības stāvokli informē tikai darbinieku. Darba devējam slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst vai neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram – vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.

Darbinieks uz obligāto veselības pārbaudi ierodas līdzi ņemot darba devēja izdoto, precīzi aizpildīto Obligātās veselības pārbaudes karti, pēc iepriekšēja pieraksta.

Pieņemšana otrdienās no 15:00-19:00.

IZBRAUKUMA OVP uz uzņēmumu sākot no 15 darbiniekiem.
      Atpakaļ